Zmiany w prawie fiskalnym


Poznaj kasy i drukarki fiskalne ONLINE

Kasy i drukarki fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które samodzielnie komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

CRK (inaczej Repozytorium) gromadzi takie dane jak: raporty (dobowe i miesięczne), paragony fiskalne, zdarzenia, dokumenty niefiskalne oraz informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Dodatkowo CRK odpowiedzialne jest za nadanie numeru ewidencyjnego urządzenia fiskalnego podczas procesu fiskalizacji. Połączenie z Repozytorium odbywa się co dwie godziny.

Nie jest to jednak stały interwał czasowy, Repozytorium może dowolnie zmieniać harmonogram i to bez wiedzy użytkownika. Dlatego wymagane jest, by urządzenie posiadało stałe podłączenie do Internetu. Brak połączenia będzie odnotywane w CRK jako zdarzenie. Duża ilość powtarzających się zdarzeń może działać na niekorzyść podatnika.

Podatnik posiadający urządzenie ONLINE powinien zapewnić bezpieczny i stały dostęp do Internetu, zwany infrastrukturą, dzięki której urządzenie będzie bezproblemowo łączyć się z Repozytorium.

 

karta

 

open

 

Nowa ustawa weszła w życie 1 maja 2019 r.

Mocy prawnej przepisy o Kasach Online nabrały 1 maja 2019 roku. Natomiast obowiązek używania kas online dla pierwszych rozpocznie się od 1 stycznia 2020 roku.

Wszystkie kwestie regulują:

 • Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

 

Kto musi zainstalować kasy ONLINE?

Zgodnie z ustawą, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy będą zobowiązani w następujących terminach:

Od 1 stycznia 2020 roku:

 • Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
 • Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Od 1 lipca 2020 roku:

 • Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 stycznia 2021 roku:

 • Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Karta płatnicza

Sklep spożywczy

Ustawa przewiduje, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE, będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości 700 zł netto, jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia.

Podatnicy, którzy instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również mogą skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w ustawie, nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu zgodnie z terminami zapisanymi w ustawie.

Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r. Od tego momentu nie można będzie kupić i użytkować takiej kasy zgodnie z prawem. Od 1 maja 2019 obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową. Jeśli już taką kasę posiadamy, to można w dalszym ciągu jej użytkować aż do momentu zapełnienia modułu fiskalnego.

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.* Po tej dacie nie będzie już możliwości wymiany modułu fiskalnego w tego typu urządzeniach ani ich fiskalizacji.

*Nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE.

Uwaga – od 1 maja 2019 roku nie przysługuje odliczenie od zakupu urządzenia fiskalnego z kopią elektroniczną.

 

CO TO OZNACZA, ŻE KASY NIE BĘDZIE MOŻNA FISKALIZOWAĆ?

W sytuacji, gdy skończy się moduł fiskalny (zostanie zapełniony), nie będzie można już takiej kasy oddać do serwisu w celu wymiany modułu na nowy.

Co jeszcze wyróżnia kasy online?

Protokół komunikacyjny z terminalami płatniczymi

Protokół komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną a terminalem płatniczym umożliwia zautomatyzowanie wielu czynności związanych z płatnościami elektronicznymi. Zostanie on ustandaryzowany. Dzięki temu oferty operatorów płatności kartami powinny być jeszcze korzystniejsze.

Dzięki integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym unika się częstych błędów powstających podczas przepisywania kwoty do zapłaty z kasy na terminal.

Poza tym, takie podejście do komunikacji w relacji kasa – terminal powoduje, że urządzenia służące do obsługi płatności elektronicznych można podłączać do kas na zasadzie „plug and play”. Użytkownik kasy nie musi się zastanawiać czy kasa fiskalna, którą posiada jest zgodna z tym, czy innym terminalem płatniczym.

Obowiązek składania oświadczeń przez osoby obsługujące kasy rejestrujące.

Dużą nowością i ważnym elementem zmian jest wprowadzenie obowiązku składania oświadczeń przez osoby prowadzące ewidencję sprzedaży na kasie rejestrującej, że zostały poinformowane o zasadach prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkach ich nieprzestrzegania. Wzór takiego oświadczenia znajduje się w załączniku nr. 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

 

Kasa fiskalna

Należy zauważyć, że:

osoby, które dopiero rozpoczynają ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej składają takie oświadczenia przed rozpoczęciem ewidencji, pozostali (czyli ci, którzy taką ewidencję prowadzili przed 1 maja 2019 r.) składają takie oświadczenia najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r.

Co w przypadku, gdy nie mamy możliwości spełnienia obowiązku podłączenia kasy do sieci Internet?

W sytuacji np. braku dostępu do Internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US terminach. W tym celu należy złożyć odpowiedni druk. Naczelnik US określi terminy pobierania danych, których będzie należało bezwzględnie przestrzegać.

Wymiana pamięci fiskalnej w kasach online

Będzie należało zachować dane z pamięci chronionej. Odczyt i protokół z odczytu wykonany zostanie w serwisie (bez udziału US). W czasie przechodzenia kasy online w stan "tylko do odczytu" musi być ona podłączona do Internetu w celu przekazania danych do CRK.

Po odbytym odczycie, podatnik zobowiązany będzie do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.

 

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

 • ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,
 • ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz
 • przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,
 • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.

 

Warunki otrzymania ulgi:

 • terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,
 • dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z
 • narzuconym przez ustawę terminem
 • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego,
 • potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,
 • ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane
 • przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.

 

Czym się różnią kasy online od pozostałych?

 • w trakcie eksploatacji kasa ONLINE przekazuje do CRK dane zapisywane w swoich pamięciach
 • kasy ONLINE rejestrują kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci
 • kasy ONLINE mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania
 • każda kasa fiskalna ONLINE musi współdziałać z terminalem płatniczym
 • kasy ONLINE drukują papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, który może być wysłany na maila klienta jako tzw. e-paragon.

 

Terminy

Zgodnie z projektem, do 31 grudnia 2019 roku ze starych kas będą mogli korzystać:

 • przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kasy będą mogły korzystać:

 • placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo);
 • przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie;
 • sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego,
  koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Do końca grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić podatnicy świadczący usługi:

fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze oraz usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące "starego" rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.).

 

Tylko teraz!  Odbierz swój voucher
*Wypełnij formularz, zmień u Nas stawki VAT a odbierzesz kupon 5% na urządzenia online.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Novitus One

NOVITUS ONE

bono

BONO ONLINE

deon

DEON ONLINE

hd

HD ONLINE

mała

MAŁA ONLINE

nano

NANO ONLINE

sento

SENTO ONLINE

nano 2 online

NANO II ONLINE

next online

NEXT ONLINE

link online

LINK ONLINE

Nie czekaj, wymień swoje urządzenie fiskalne na ONLINE już TERAZ!

 

odpis z Urzędu Skarbowego 700 zł

możliwość rozłożenia na 12 rat

utylizacja oraz fiskalizacja GRATIS do końca 2021

 

logo

logo

logo

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.