Online dla branż

Kasy fiskalne online zapewniają możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten odbiera i gromadzi informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.
Grupy objęte obowiązkiem wymiany kasy lub drukarki fiskalnej na urządzenie online od 1 lipca 2021r:

  • fryzjerskie;
  • kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • budowlane;
  • prawnicze;
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów

Od 2023 roku podatnicy, niewymienieni w powyższych grupach będą mogli nadal wykorzystywać stare kasy fiskalne do czasu ich wyeksploatowania lub wymiany pamięci fiskalnej.
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mogą zakupić kasę z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.;

 

Wymiana kas na kasy fiskalne online - co ze starą kasą?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT ulga na zakup kas fiskalnych online utrzymana została na poziomie 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.

Co ważne, nie ma już obowiązku zgłaszania kasy fiskalnej online aby możliwe było skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Należy jedynie zakupić kasę fiskalną w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Wynika to z art. 1 pkt 3g ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Obecną (starą) kasę fiskalną należy przekazać do serwisu, który dostarczy nowe urządzenie fiskalne. Serwis przeprowadzi odczyt z pamięci chronionej, wystawi odpowiedni raport z odczytu i zutylizuje kasę zdejmując ten obowiązek z Ciebie, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i pieniądze. Preferowany czas na wykonanie odczytu starego urządzenia to 30 dni.

Pamiętaj, by sprawdzić aktualne uprawnienia serwisanta, który przyjdzie do Ciebie, by zainstalować nowe urządzenie lub będzie chciał wykonać odczyt z dotychczasowego urządzenia fiskalnego. Zrobisz to szybko i za darmo na stronie Internetowej https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarka-uprawnien-serwisantow/

Polecamy korzystać z usług firm zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej OPBF, które legitymują się przestrzeganiem etyki zawodowej.

 

CRK czyli Centralne Repozytorium -co to jest?

Jest to centralny system teleinformatyczny gromadzący dane przesłanych z kas fiskalnych prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który staje się jednocześnie administratorem danych zawartych w CRK. Mechanizm ten pozwala na formułowanie polecenia zapytań do kas rejestrujących.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) może udostępniać dane z urządzeń fiskalnych Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych.

 

Jakie dane znajdą się w Centralnym Repozytorium Kas (CRK)?

W CRK znajdą się głównie dane z paragonów czyli co, kiedy i za ile zostało sprzedane oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym informacje o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych.

Szczególnie ważny jest ostatni aspekt z przesyłanych do CRK danych, ponieważ pozwoli organom na szybkie wytypowanie podmiotów uchylających się od prowadzenia okresowych przeglądów technicznych. Podatnik za niewywiązanie się z obowiązku przeprowadzenia przeglądu technicznego kasy on-line zostanie obciążony w drodze decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego mandatem w wysokości 300 zł. Ponadto, jeżeli nie upłynęły 3 lata od momentu rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej, będzie również zobowiązany do zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy fiskalnej ( art. 111 ust. 6 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; Dalej: ustVAT) oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej. Złożenie czynnego żalu, pod warunkiem że organ ścigania nie miał wiedzy (udokumentowanej) o popełnieniu tego czynu, może jedynie uchronić podatnika przed odpowiedzialnością karną (mandat pozostanie obligatoryjny)

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816 ze zm. Dalej: rozporzR) podatnik, który prowadzi ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line ma m.in. obowiązek zapewnienia stanu technicznego kasy, który gwarantuje czytelny widok paragonów fiskalnych i faktur w postaci elektronicznej umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. W tym m.in. celu podatnicy mają również obowiązek poddawania kas okresowemu przeglądowi technicznemu wykonywanemu przez prowadzący urządzenie serwis kas - por. art. 111 ust. 3a pkt 4 ustVAT. Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporzR obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

Ponadto, brak terminowego przeglądu kasy wiąże się również z sankcjami karnymi skarbowymi, uznawany jest bowiem za wadliwe prowadzenie księgi i na podstawie art. 61 § 3 ustawy z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.;) zagrożony jest karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

Warto również pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy zajmujący się gastronomią, hotelarstwem oraz sprzedażą węgla zostali zobowiązani do wprowadzenia kas fiskalnych online. Jedynym odstępstwem od tego obowiązku mogło być indywidualne odroczenie terminu wymiany kasy uzyskane w drodze decyzji od miejscowego Naczelnika Urzędu Skarbowego, lecz termin na złożenie wniosku upłynął 31 grudnia 2020 roku. Wszyscy nowi podatnicy z wymienionej grupy muszą zakupić urządzenie fiskalne online.

Nie czekaj, wymień swoje urządzenie fiskalne na ONLINE już TERAZ!

 

odpis z Urzędu Skarbowego 700 zł

możliwość rozłożenia na 12 rat

utylizacja oraz fiskalizacja GRATIS do końca 2021

 

logo

logo

logo

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.